DANIŞMANLIK & TEKNİK DESTEK

ATILIMLARINIZI DESTEKLİYORUZ

ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Günümüz şirketlerinin teknolojik yapılanması, iş stratejilerini sınırlamak yerine bu stratejileri güçlendirici ve destekleyici olmalıdır. Danışmanlık & Teknik Destek Birimi, müşterilerimizin uzun vadeli hedeflerine erişebilmeleri için gerekli olan teknolojik imkanları belirlemek üzere stratejik gereksinimlerine odaklanır.

Müşterilerimize, kesin ve güvenilir sonuçlar elde etmeleri için, kendilerine güvenerek teknoloji bazlı kararlar alma konusunda yardımcı oluyoruz ve değişen teknolojileri takip edebilecek kabiliyetlerle donatarak BT organizasyonlarının ve işletim modellerinin çevik ve etkin olmalarını sağlıyoruz.

Müşterilerimizin teknoloji yatırımlarını optimize etmek ve iş süreçlerini modernize etmek için stratejik planlama ve uygulama hizmetleri sunuyoruz. Bu kapsamda stratejik yol haritasi hazırlama, BT altyapısı, proje yönetimi, yetkinlik değerlendirmesi, iş akışı iyileştirme, TPG (temel performans göstergesi) değerlendirmesi, kapasite oluşturma ve anında teknoloji hizmetlerini de veriyoruz.

Danışmanlık & Teknik Destek Birmimiz, probleminiz çözmek ve engelleri önceden tahmin edip hedeflerinize ulaşmanız için heves ve istekle çalışmaktadır. Çeşitli sektörlerdeki kapsamlı deneyimlerimiz, size geniş bir yelpazede çözümler sunabilmemize olanak sağlıyor.

STRATEJİ İNŞASI

Arttırılmış etkinlik, değer ve büyüme için, hedeflere uyumlu ve tanımlı adımların oluşturulması.

HIZLANDIRMA

Maliyet etkinlik, kapasite arttırımı ve olgunlaşmış çeviklik için, BT verimlilik problemlerinin ele alınması.

YENİDEN YÜKLEME

İş önceliklerine, uzun vadeli hedeflere ve teknolojik uyumluluğa odaklanarak BT dönüşümü yapılması.

GÜVENLİK

Bir yandan uyumluluk ihtiyaçlarını ele alırken, diğer yandan zafiyetlerin belirlenmesi ve gerçek risklerin değerlendirilmesi.

TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI

İşiniz için gerekli teknolojileri:

 • Teknoloji ve yenilikler sayesinde iş dönüşümünüzü gerçekleştirerek
 • Problemlemlerinizi çözmek için ön yargısız teknoloji yaklaşımını kullanan doğru uzmanları, yazılım ve hizmetleri biraraya getirerek
 • İş yapınızdaki değişikliklere uyum sağlamak için sisteminizdeki değişimleri planlayarak ve yöneterek
 • Sadece maliyetlerinizi düşürmek için değil, aynı zamanda kapasitenizi iyileştirmek ve geliştirmek için BT verimlilik problemlerinizi ele alarak
 • Üst yönetiminizin yatırımları değerlendirmesine yardımcı olarak, yeni projeleri başarıya ulaşması için planlayarak ya da mevcut projeleri yoluna koyarak
 • BT fonksiyonel etkinliğini iyileştirmek için fırsatları belirleyerek

sizlere kazandırıyoruz.

TEKNİK DESTEK

Teknik Destek Birimimiz, Avrupa birliği tarafından fonlanan ve BT altyapısının geliştirilmesi ve kapasite oluşturulması konularında yüksek taahhüt gerektiren alanlara kanalize olmuş durumdadır. Teknik destek projelerimizde aşağıdaki hizmetleri sağlıyoruz:

 • Proje Yönetimi
 • Proje ve Program Tasarımı
 • İş Analizi & Strateji Geliştirme
 • İhtiyaç Analizi & Fizibilite Çalışmaları
 • BT Sistemlerinin Tasarımı & Geliştirilmesi
 • Teknik Eğitimler
 • Kapasite Geliştirme
 • Teknik Etkinlik Organizasyonu