CBS TEKNOLOJİLERİ

GEÇMİŞİ GELECEKLE EŞLEŞTİRMEK

GERÇEK DÜNYANIN KARMAŞIK ZORULUKLARI İÇİN

Yerel ve ulusal haritalama ajansları, ulaştırma birimleri, savunma kuruluşları, mühendislik ve kamu hizmeti şirketleri ile tarım ve doğal kaynak ihtiyaçlarına cevap veren şirketler dahil olmak üzere dünya çapındaki organizasyonların büyük bir kısmı günlük faaliyetlerinde Coğrafi Bilgi Sistemlerine ihtiyaç duymaktadırlar.

CBS Teknolojileri Birimimiz, müşterilerimizin lokasyon bazı içerikleri ihtiyaç duydukları cevapları verebilecek dinamik, kullanılabilir bilgiye çevirebilmelerini sağlayan, bilgiyi özel yöntemlerle anlamlandıran ve sunan teknolojileri geliştirmeye odaklanmış durumdadır.

CBS Teknolojileri Birimimiz, müşterilerimizin hızla değişen dünyayı daha anlamlı hale getirebilmelerine ve gerçek dünyanın karmaşık zorluklarının üstesinden gelebilmelerine yardımcı olacak, coğrafi bilgiyi tasavvur edecek, deneyimleyecek ve iletecek web, mobil ve masaüstü platformlarda yüksek performanslı coğrafi bilgi sistemlerini tasarlamakta ve geliştirmektedir.

Tüm bu kabiliyetler yaratıcı, sağlam, doğrulanmış, platform bağımsız ve tedarikçi bağımsız yazılım ürünleri geliştirilerek elde edilmektedir.

WEB PERFORMANSI

CBS BAĞIMSIZLIĞI

VERİTABANI BAĞIMSIZLIĞI

VERİ YAPISI BAĞIMSIZLIĞI

YÜKSEK PERFORMANS

Her türlü işletim sistemi platformunda yüksek performansla erişilen hassasiyet, dakiklik ve etkinlik.

MOBİL METİN DÜZENLEME

Sahada mobil cihazlar üzerinde kolay, hızlı ve tutarlı metinsel düzenleme.

MEKANSAL ZEKA

Geniş bir uygulama alanı yelpazesinde mekansal veri ve bilgi destekli karar destek süreçleri.

BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ

Kapsamlı iş zekası için büyük veri kümeleri üzerinden mekansal ve ilişkisel mantıksal analizler.

HIZLI VE DOĞRU KARARLAR İÇİN MEKANSAL SEZGİLER

Liderler, karar vericiler, operasyon uzmanları ve askeri istihbarat uzmanları gerçek zamanlı olarak önceden tahmin edebilmek, keşfetmek, değerlendirmek ve aksiyon almak için mekansal verilere ve mantıksal analizlere ihtiyaç duymaktadırlar. Diğer yandan, üst düzeydeki organizasyonlar ise makine öğrenme ve bilgisayarla görme gibi tekniklerle desteklenmiş veri güdümlü mekansal analitikleri, daha iyi karar verebilmek ve başarıya ulaşmak için yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. CBS çözümlerimiz:

  • Mekansal zeka ile bütünleşleştirilmiş derin öngörü elde etmenizi
  • Daha doğru görev kritik kararlar almanızı
  • Organizasyonel çapta İş Zekasını güçlendirmenizi
  • Büyük veri yığınlarını hızla analiz etmenizi
  • Planlamadan varlık yönetimine kadar hizmet kabiliyetlerinizi geliştirmenizi
  • Sahada hızlı taktik kararlar alabilmenizi

sağlamaktadır.