KULLANIM ŞARTLARI

DAHA MÜKEMMEL HİZMET İÇİN

KULLANIM ŞARTLARI

YASAL BİLGİ

Bu bölüm, Ekinoks web sitelerinin kullanım şartlarını içermektedir.

Şartların Kabulü

Ekinoks Yazılım Ltd. ("Ekinoks"), ayrı kullanım şartları ve kuralları bulunan birden fazla internet sitesine sahiptir. EkinoksSoftware.com (bu "Site" veya "Ekinoks Web Sitesi") internet sitesini kullanımınız, bu Site üzerinden size sunulan hizmetler ve/veya materyaller dahi olmak üzere, aşağıdaki Şartlara ve Kurallara ("Şartlar") tabidir. Erişerek, kullanarak ya da bu Site üzerinden Yazılımları (burada tanımlandığı hali ile), Hizmetleri (burada tanımlandığı hali ile) ve/veya Materyalleri (burada tanımlandığı hali ile) kullanmak üzere kaydolarak, bu şartlara uymayı ve bağlayıcılıklarını kabul ediyorsunuz. BU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, BU SİTEYİ KULLANMAYINIZ.

Hizmetlerin Tanımı

Ekinoks size iş, eğitim ve teknik haberleri ve bilgileri (toplu olarak "Hizmetler"i) de içeren çeşitli kaynaklara, materyallere ve indirme servislerine erişim imkanı sağlayabilir. Hizmetler, güncelleme ve iyileştirmeler de dahil olmak üzere, Şartlara tabidir.

Yazılımların Kullanımı

Bu Siteden indirilmek üzere sunulan herhangi bir yazılım ya da ilgili materyaller veya açıkça size sağlanan yazılımın ("Yazılım") kendisi, Ekinoks'un ve/veya onun (varsa) lisans sağlayıcılarının kopyalama hakkına sahip olduğu çalışmalardır. Yazılımı kullanmak ve/vaya indirmek için bir Ekinoks abonesi olarak kayıt yapmanız gerekebilir. Ayrıca, Yazılımı indirme ve/veya kullanma hakkınız, bu Şartlara ve varsa Yazılımın beraberinde gelen veya içerisinde bulunan uygulama son kullanıcı lisans anlaşmasının ("Ekinoks Lisans Anlaşması") şartlarına ve kurallarına tabi olacaktır. Bu Şartlara veya Ekinoks Lisans Anlaşmasına uygun olmayacak herhangi bir şekilde Yazılımın kullanımı, tekrar üretimi veya dağıtımı yasaktır.

Materyallerin Kullanımı

Bu Siteden indirilmek üzere sunulan herhangi bir bilgi ya da materyal veya açıkca size sağlanan materyallerin ("Materyaller") kendisi, Ekinoks'un ve/veya onun (varsa) lisans sağlayıcılarının kopyalama hakkına sahip olduğu çalışmalardır. Materyalleri kullanmak ve/vaya indirmek için bir Ekinoks abonesi olarak kayıt yapmanız gerekmektedir ve orijinal Materyaller veya Materyallerin kopyalarının üzerlerinde bulunan kopyalama haklarını ve mülkiyet bildirimlerini muhafaza etmeniz zorunludur. Ayrıca, Materyalleri indirme ve/veya kullanma hakkınız, bu Şartlara tabi olacaktır. Bu Şartlara uygun olmayacak herhangi bir şekilde Materyallerin kullanımı, tekrar üretimi veya dağıtımı yasaktır.

Bu tür materyallerin orijini Ekinoks ya da Ekinoks dışında olabilir. Üçüncü parti Materyallerin güvenilir olduğuna inanılsa da, bu tür üçüncü parti Materyaller, Ekinoks tarafından tamamen veya kısmi olarak bağımsız bir şekilde denetlenmemiş, test edilmemiş ya da doğrulanmamış durumdadır. Ekinoks Web Siteleri üzerinden sağlanan, üçün partilerce üretilen materyaller dahil olmak üzere, tüm Materyaller "olduğu gibi" sunulmaktadır ve Ekinoks bunların hiçbirisi için doğrudan ya da dolaylı olarak kesinlikleri, geçerlilikleri veya doğrulukları konusunda herhangi bir taahhüt, beyan veya teminat vermez. Ekinoks ve onun lisans sağlayıcıları, bu Materyalleri kullanımınız, bu kullanımınızdan doğan sonuçlar veya bu Materyallere dayanarak verdiğiniz kararların sonuçlarından hiçbir şekilde mesul değildir.

Bunlara ek olarak, Ekinoks Web Sistesi'nden indirilenlerden bazıları üçüncü partilere ait yazılımlar içerebilir. İndirilen herhangi bir yazılım, Ekinoks ve kullanıcı arasındaki Yazılım Lisans Anlaşması'nın şartlarına bağlıdır. Ekinoks yazılımın düzgün, güvenli, etkili ve etkin çalışmasına yönelik olarak herhangi bir taahhüt, beyan veya teminat vermez. Ekinoks, Ekinoks Web Sitelerinden indirilen yazılımlarla ilgili olarak, kullanıcının donanımlarının, yazılımlarının, ağ veya sistemlerinin zarar görmesi, uygulamaların başarısız olması, yedekleme hataları ve bağlantı, uyumluluk, işlevsellik veya etkinlikle ilgili problemleri dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamamak kaydıyle ilgili tüm durumlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmez.Kullanımın Kısıtlanması

Şartlar ve/veya Ekinoks Lisans Anlaşması'nda aksi belirtilmediği taktirde, Hizmetler ve Materyaller sizin kişisel ve ticari olmayan kullanımlarınız içindir. Bir önceki cümleye bakılmaksızın, Ekinoks Lisans Anlaşması kapsamında bir Yazılım edinmişseniz ve Ekinoks tarafından Sitenin Ekinoks Müşteri Sipariş Yönetimi kısmına erişim hakkı verilmişseniz, Sitenin Ekinoks Müşteri Sipariş Yönetimi kısmındaki Hizmetleri ve/veya Materyalleri sadece Yazılımımız lisansı ile ilgli kendi içsel iş amaçlarınız için kullanabilirsiniz.

Hizmetler ve Materyalleri değiştirme, kopyalama, dağıtma, gönderme, gösterme, icara erme, tekrar üretme, yayınlama, lisanslama, türevlerini oluşturmaz ve bu Hizmetler ve Materyallerden elde ettiğiniz bilgileri, ürünleri ve hizmetleri satamazsınız. Bu Şartlardan herhangi birini ihlal etmeniz halinde, bu Siteyi kullanma yetkiniz otomatik olarak sona erer ve Siteden elde ettiğiniz sizde bulunan tüm materyalleri (Site kapsamındaki ve Ekinoks tarafından e-posta veya posta yoluyla gönderilmiş olan tüm Materyaller dahil olmak üzere) derhal imha etmeniz gerekir.

Site Üzerindeki Güncellemeler ve/veya Değişiklikler

Hizmetlerde ve/veya Materyallerde teknik yanlışlıklar veya yazım hataları bulunabilir. Şartlar ve/veya Ekinoks Lisans Anlaşması'nda aksi belirtilmediği taktirde, Hizmetler, Yazılımlar ve/veya Materyaller herhangi bir bildirim yapımadan herhangi bir zamanda güncellenebilir, değiştirilebilir veya silinebilir.

Gizlilik

Bu Site aracılığı ile, kısıtlama olmadan akla uygun olarak gizli olarak nitelendirilebilecek ("Gizli Bilgiler") teknik, sözleşme, ürün, program, fiyatlandırma veya pazarlamaya ilişkin veya diğer değerli bilgiler dahil olmak üzere Ekinoks'a ve tedarikçilerine ait belirli gizli bilgileri doğrudan edinebilirsiniz. Gizli Bilgileri son derece gizli bir şekilde saklamanız gerekmektedir. Gizli Bilgi mülkiyeti Ekinoks ve tedarikçilerine aittir. Gizli Bilgilerle ilgili yükümlülükleriniz, açıklama tarihinden itibaren beş (5) yıl sonunda kadar devam eder. Şartların feshedilmesi veya Ekinoks'un yazılı talebi üzerine, Gizli Bilgileri kullanmayı sonlandırmalı ve geri göndermeli veya yok etmelisiniz.

Gizli Bilgi ile ilgili Gizlilik hükmü, yasal olarak yeterli kanıt sağlandığı ölçüde uygulanmayacaktır: (a) Bu tür Gizli Bilgiye, Ekinoks'tan almanızdan önce, gizliliğini korumak için herhangi bir yükümlülüğünüz olmadan sahipseniz; (b) Bu tür Gizli Bilgi, sizin bir hareketiniz veya ihmaliniz olmadan eveya Şartların ihlali söz konusu olmadan kamu tarafından genelde biliniyorsa veya bilinir hale gelirse; (c) Bu tür Gizli Bilgiyi, bu tür bilgiyi gizli tutma konusunda yükümlülüğü bulunmayan ve açıklamaya hakkı bulunan üçüncü bir partiden temin ettiyseniz; (d) Bağımsız olarak, Gizli Bilgiyi kullanmadan ve bu bilgiye erişim hakkı olan kişilerin katkısı olmadan önemli ölçüde benzer bir bilgi ürettiyseniz; veya (e) Bir mahkeme veya diğer bir hükümet organı tarafından geçerli bir emirle bu tür Gizli Blgiyi açıklamanız istendiyse, kanun tarafından gerekli görüldüyse, ancak Ekinoks'a açıklamaya itiraz edecek fırsatu verecek şekilde Ekinoks'un önceden bilgilendirilmesi şartıyla.

Gizlilik Poltikası

Lütfen bilgilerinizin toplanması ve kullanılması ile ilgili Gizlilik Politikası açıklamalarına bakınız. Bu Siteyi kullanmak suretiyle, verilerinizin Ekinoks tarafından işlenmesine ve Gizlilik Poltikamıza rıza vermiş olursunuz.

Kullanıcı Bilgileri

Bu Siteyi kullanırken, kayıt işlemleri sırasında kendiniz hakkında doğru ve tam bilgi ("Sizin Veriniz") vermekten ve Sizin Verinizi güncel tutmak amacıyla güncellemekten sorumlu olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Hesabınızın ve şifrenizin gizliliğinin sağlanmasından tamamen siz sorumlusunuz. Ayrıca, hesabınız altında oluşabilecek herhangi bir aktivite ve tüm aktivitelerden tamamen siz sorumlusunuz. Kayıt işlemlerinde doğru olmayan ya da tam olmayan bilgi veren kullanıcıların hesaplarını veya erişim haklarını, sorumluluğu tamamen tarafımıza ait olmak üzere durdurabiliriz.

Güvenlik veya Ağ İhlalinin Olmaması

Yazılımları, Hizmetleri, Materyalleri veya Siteyi, bir ağıni bilgisayarın veya iletişim sisteminin, yazılım uygulamasının veya hesplama aygıtının güvenliğini veya tutarlılığını ihlal etmek için kullanamaz ve bunlara erişemezsiniz. Bu, hiçbir kısıtlama olmaksızın, yukarıda anılanları elde etmeye teşebbüs etmeyi veya elde etmeyi, yetkisiz erişmeyi, sistemin zafiyetini veya güvenliğini veya kimlik doğrulama ölçütlerini araştırmayı, taramayı ve test etmeyi, veri veya trafiğini engellemeyi ve TCP-IP paket başlıklarını, e-posta başlıklarını veya bir mesajın kaynağını veya rotasını tarif eden bir kısmını işlemeyi içermektedir. Yazılımları, Hizmetleri, Materyalleri veya Siteyi, kendileri ile haberleşme hakkınızın olmaması durumunda herhangi bir kullanıcıya, ana sunucuya veya ağlara bağlantı sağlayamazsınız ve bu tür bir girişimde bulunamazsınız. Bu, hiçbir kısıtlama olmaksızın, bir sistemi bozacak veya ona zarar verecek şekilde sistemi izlemeyi veya taramayı, hizmeti engeleme saldırıları yapmayı, kasıtlı olarak bir sistemi e-posta bombardımanıyla, haber bombardımanıyla, yayın saldırılarıyla veya sel basma teknikleriyle sistemi aşırı yüklemeye kasdi teşebbüs dahil olmak üzere karıştırmayı, açık "proxy", açık posta röleleri veya açık yinelemeli alan adı sunucuları gibi ağ hizmetlerini işletmeyi ve erişim ve depolama kısıtlamaları gibi bir sistem üzerindeki sınırlamalardan sakınmak için manüel veya elektronik araçları-yöntemleri kullanmayı da içermektedir. Bir kanunu ya da yönetmeliği ihlal ettiğinden şüphelenilen bir aktivite, tarafımızca ilgili kolluk kuvvetleri yetkililerine, yasa düzenleyicilere veya diğer uygun görülen üçüncü partilere bildirilebilr. Tarafımızca yapılacak bu bildirimler, ilgili kanuna uygun olduğunu düşündüğümüz ölçüde gizli bilgilerin açıklanmasını içerebilir. Yasal olmayan hareketin soruşturulmasına ve cezai takibatına yardımcı olmak amacı ile, bu Şartların ihlali iddiası ile ilgili olan ağ ve sistem bilgilerinin kendileri ile paylaşılması suretiyle ilgili kolluk kuvvetleri, yasa düzenleyiciler veya diğer uygun görülen üçüncü partilerle trafaımızca işbirliği yapılabilir.

Kullanıcı İletişimi

Hizmetler, diğerleriyle iletişim kurmanızı sağlamak için tasarlanmış e-posta hizmetleri, duyuru tahtası hizmetleri, sohbet alanları, haber grupları ve diğer forumları içerebilir ("İletişim Hizmetleri"). Bu Siteyi kullanmak suretiyle nahoş, uygunsuz veya sakıncalı içeriklere maruz kalabileceğini bilmeniz gerekmektedir. İletişim Hizmetlerini, sadece uygun ve özel İletişim Hizmeti ile ilgili mesaj ve materyalleri eklemek, göndermek ve almak için kullanacağınızı kabul ediyorsunuz. İletişim Hizmetlerini, nahoş, uygunsuz veya sakıncalı içerikleri ya da talep edilmeyen toplu e-postaları, promosyonları, reklamları veya istekleri, ticari reklam ve bilgilendirme duyuruları dahil olmak üzere, dağıtmak, yayınlamak, göndermek veya desteklemek için kullanmayacaksınız. Söz konusu alanlar ve bu tür İletişim Hizmetlerinin içerikleri, yükümlü olmamamızla birikte tarafımızca izlenebilir ve değerlendirilebilir. Bu tür İletişim Hizmetlerinin içeriklerinden, kopyalama, iftira, mahremiyet, edebe aykırılık veya diğer konularla ilgili yasalardan kaynaklansın veya kaynaklanmasın, tarafımızın hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır. Ekinoks'un görüşüne göre toplum standartlarını ihlal eden bu Siteye eklenen her materyal kaldırılacak ve ekleyen kullanıcı hesabı sorumluluğu tamamen Ekinoks'a ait olmak üzere iptal edilebilecek ya da askıya alınabilecektir. Yukarıda tarif edilen standartlara uyan herhangi bir materyal üzerinde, tamamen anlaşıırlık ve uzunluk kapsamında Ekinoks tarafından düzenleme yapılabilir.

Ekinoks'a Sağlanan veya Siteye Eklenen Materyaller

Ekinoks, sizin tarafınızdan Ekinoks'a verilen materyaller (geribesleme ve öneriler dahil olmak üzere), transfer, yükleme, herhangi bir Hizmet veya kamu ya da bir kamu yada özel topluluğun incelemesine açık iintili hizmetelere yapılan girdi veya gönderim (tek başına "Gönderim" ve toplu olarak "Gönderimler") üzerinde herhangi bir sahiplik talebinde bulunmaz. Ancak, transfer ederek, yükleyerek, girerek, sağlayarak veya Gönderiminizi göndererek ("Ekleyerek"), Ekinoks'a, bağlı şirketlerine ve gerekli altlisans sahiplerine tam yetkili olmayan, telifsiz, dünya çapında işlerini (hiçbir sınırlama bulunmadan Ekinoks Hizmetleri dahil olmak üzere) yürütme konusunda Gönderiminizi kullanma ve Gönderiminizi hiçbir kısıtlama olmadan kopyalama, dağıtma, iletme, kamuda gösterim, kamusal icra, tekrar üretme, düzenleme, çevirme ve tekrar şekillendirme lisans haklarını, Gönderiminiz ile ilişkili olarak adınızı yayınlama; ve bu tür hakları herhangi bir Hizmet sağlayıcıya altlisanslama haklarını vermiş olursunuz.

Burada belitildiği şekilde, Gönderiminizin kullanımına yönelik olarak hiçbir tazminat ödenmeyecektir. Ekinoks'un, sağlayacağınız herhangi bir Gönderimin eklenmsi veya kullanılması konusunda hiçbir yükümlülüğü yoktur ve Ekinoks herhangi bir Gönderimi,sorumluluğu tamamen kendisinde olarak herhangi bir zamanda kaldırabilir.

Bir Gönderimi Eklemek suretiyle, bu Kullanım Şartlarında tanımlandığı şekliyle Gönderiminizin tüm haklarına, hiçbir kısıtlama olmadan Gönderimlerinizi sağlamanız, eklemeniz, girmeniz ve göndermeniz için gerekli tüm haklar dahil olmak üzere, sahip olduğunuzu veya bu haklarıın kontrolünüz altında olduğunu beyan ve tekeffül etmiş olursunuz. Gönderdiğiniz bilginin gizli olmadığını da beyan etmiş olursunuz.

Üçüncü Parti Web Sitelerine Bağlantılar/İçerikler

Bu Site üzerinde bulunan ve üçüncü parti web sitelerine ve içeriklerine ulaşmanızı sağlayan bağlantılar, sadece size kolaylık sağlamak için verilmiştir. Bu bağlantıları kullandığınızda, bu Siteden ayrılacaksınız. Bu üçüncü parti siteler tarafımızca gözden geçirilmemiş olup kontrol edilmemektedir ve bu sitelerin ve içeriklierinin hiçbirinden tarafımız sorumlu değildir. Bunlar hakkında veya buralarda bulunan bilgi, yazılım veya diğer ürünler ile çekiliş veya materyaller veya bunların kullanımından doğan sonuçlar hakkında herhangi tasdikimiz veya beyanımız bulunmamaktadır.

Bu Site ile ilişkilendirilmiş herhangi bir üçüncü parti siteye erişmek isterseniz veya Ekinoks'un Sitesindeki linkler üzerinden üçüncü partiler tarafından sunulan çekiliş ya da müsabakalara katılmaya karar verirseniz, bunu tamamen riski size ait olmak üzere yaparsınız.

Tazmin

Ekinoks ve kuruluşlarının, iştiraklerinin, hissedarlarının, yekililerinin, direktörlerinin, acentalarının, lisans verenlerinin, tedarikçilerinin, ittifak üyelerinin, diğer ortaklarının, çalışanlarının ve temsilcilerinin, Gönderiminize veya Siteyi kullanımıza veya Siteyle olan bağınıza (işvereniniz yerine kullanımlar dahil olmak üzere) veya Şartları ihlal etmenize veya bir diğerinin hakkını ihlal etmenize ilişkin olarak veya bunlardan kaynaklanan nedenlerle üçüncü partiler tarafından yapılan her türlü alacak ve talepten, makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere, zarar görmemelerini sağlamayı ve tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

Yargı ve Yetki

Bu Sitenin kullanımı veya bu Siteye erişim veya bu şartlar ve koşullardan doğan veya bunlarla ilgili ihtilaflar için Ankara - Türkiye mahkemeleri yetkilidir.

Feragat

Ekinoks tarafından, Şartlara ait hak ve hükümlerin yerine getirilmesi veya uygulanmasındaki kusurları, bu hak ve hükümlerden feragat niteliği taşımaz. Yetkili bir mahkemenin Şartların bir hükmünü geçerli bulması halinde, taraflar her halukarda mahkemenin tarafların niyetlerinin hükümde yansıtıldığı şekilde olduğuna hükmetmeye çaba göstereceği ve Şartların diğer hükümlerinin tam olarak yürülükte olduğu konusunda hemfikirdirler. Aksi herhangi bir kanun veya nizamnameye bakılmaksızın, Hizmetlerin kullanımı veya Şarlardan doğan veya bunlarla ilgli herhangi bir talep veya dava sebebi, bu talebin ya da dava sebebinin oluşmasını takip eden bir (1) yıl içerisinde mahkemeye bildirilmelidir. Aksi halde kanuni yolları kapanmış sayılacaktır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, bu Siteden indirilen bir Yazılım, Ekinoks Lisans Anlaşması kapsamında ele alınır.

Genel Bilgi

Ekinoks, herhangi bir ileti göndermeden Kullanım Şartları'nda güncelleme yapabilir. Kullanım Şartları'nın güncel durumunun zaman zaman bu sayfadan gözlemlenmesi gerekir zira bu şartlar sizin için bağlayıcı özelliktedir. Gizlilik politikamızla ilgili herhangi bir yorumunuz veya sorunuz varsa, lütfen bizimle İletişim kurunuz. Bize iletmiş olduğunuz her türlü konuyu en iyi şekilde ele alacağız.YASAL SORUMLULUK SINIRI - GARANTİ

YAZILIMLAR, EKİNOKS LİSANS ANTLAŞMASI'NIN HÜKÜMLERİNE VE ŞARTLARINA UYGUN OLARAK GARANTİ ALTINA ALINMIŞTIR. EKİNOKS LİSANS ANTLAŞMASI’NDA ÖZEL OLARAK GARANTİ ALTINA ALINMADIKÇA, BU SİTEDEN SAĞLANAN TÜM YAZILIMLAR, MATERYALLER VE SERVİSLER SİTEDE OLDUĞU HALİ VE ŞEKLİ İLE KABUL EDİLİR. EKİNOKS, KENDİ İÇİN VE ALT YÜKLENİCİLERİ YA DA ORTAKLARI VE (VARSA) ONLARIN TEMSİLCİ LİSANS SAHİPLERİ VE TEDARİKÇİLERİ ADINA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ŞARTLARDAN, TEMSİLLERDEN VE TİCARİ GARANTİLER, UNVAN, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ GARANTİDEN DOĞAN SORUMLULUKLARI KABUL ETMEZ. MEVCUT İLGİLİ KANUNLAR, DOLAYLI GARANTİLERİN İSTİSNASINA VEYA SINIRLANMASINA İZİN VERMEYEBİLİR. BU NEDENLE, YUKARIDAKİ İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR SİZE UYGULANMAYABİLİR. NE EKİNOKS NE DE İŞTİRAKLERİ, İŞ ORTAKLARI YA DA (VARSA) ONLARIN TEMSİLCİ LİSANS SAHİPLERİ HERHANGİ BİR MAL VEYA HİZMETİN HASSASLIĞINI, BÜTÜNLÜĞÜNÜ VEYA KALİTESİNİ GARANTİ ETMEZ.SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

İLGİLİ YASALAR TARAFINDAN YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE EKİNOKS, ONUN KURULUŞLARI veya İŞTİRAKLERİ VEYA (VARSA) LİSAN VERENLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ VEYA BU SİTEDE BAHSEDİLEN DİĞER ÜÇÜNCÜ PARTİLER, KAR MAHRUMİYETİNDEN, KULLANIMDAN KAYANAKLI VERİ KAYBINDAN VEYA İŞİN DURMASINDAN, KULLANAMAKTAN VEYA BU SİTEYİ, BU SİTEYLE İLİŞKİLENDİRİLEN BİR WEB SİTESİNİ VEYA BU SİTELERİN BİRİNDEKİ VEYA TÜMÜNDEKİ YAZILIM, MATERYAL VEYA HİZMETİ GARANTİ, SÖZLEŞME, TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA DİĞER YASAL KURAMLARA VE BU TÜR ZARARLARIN OLUŞMA OLASILIĞININ BİLDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANANLARI DA İÇEREK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYACAK ŞEKİLDE OLUŞAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI, CEZAİ VEYA İBRET VERİCİ HER TÜRLÜ ZARADAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİRLER. BU SİTEDEN MATERYALLERİ, YAZILIMLARI VEYA HİZMETLERİ KULLANMANIZ SONUCUNDA EKİPMAN VEYA VERİLERİN SERVİS GÖRMESİ, ONARILMASI VEYA DÜZELTİLMESİ İHTİYACI OLUŞUYORSA, BUNLARLA İLGİLİ OLUŞABİLECEK TÜM MASRAFLARI SİZ ÜSTENİRSİNİZ. İLGİLİ KANUN, ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARALARIN İSTİSNASINA VE SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEYEBİLİR. BU DURUMDA, YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA VEYA İSTİSNA SİZE UYGULANMAYABİLİR.