ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

BİZİ MÜKEMMEL KAŞİFLER YAPAN

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERAKIMIZ

Güçlü Ar-Ge yatırımları sayesinde araştırma Ekinoks için önemli bir itici güç teşkil etmektedir. Ekinoks, sağlam ve sürekli bir Ar-Ge altyapısı oluşturmak amacıyla her bir çalışanını yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmaları için teşvik etmektedir. Günümüzün hızla değişen teknoloji ve pazar dünyasında, Ekinoks Ar-Ge Ekibi, en verimli ve etkin çözümleri sunma prensibi ile çalışmaktadır.

Ar-Ge Ekibimiz, yeni teknolojik gelişmeleri kendi bünyesinde takip eder, olgunlaşan teknolojilerin projelerde kullanılabilirliği hakkında değerlendirmeler yapar ve Proje Ekiplerimizi yönlendirmek için bu gelişen teknolojilerden oluşan örnekler hazırlar.

Ekip aynı zamanda Ekinoks çalışanları için teknik oryantasyon eğitimleri verir.

Ekinoks'un tüm ekiplerindeki uzmanlar, şirket tarafından kullanılan yazılım teknolojileri ve araçları hakkında 3 hafta boyunca eğitim alırlar.

Yeni teknolojilerin yeni projelerde kullanılması söz konusu olduğunda Proje Ekipleri, gerekli teknolojiler ve bunlarla ilgili diğer araçlar ve dokümantasyon hakkında Ar-Ge Ekibi tarafından bilgilendirilirler.

Aynı zamanda Ar-Ge Ekibi, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden gelen genç arkadaşların stajlarının organizasyonundan ve yönetiminden sorumludur. Stajyerler, yazılım teknolojileri ve araçlarındaki yeni gelişmeler konusunda da paralel oturumlu eğitimler alırlar.

DOKTORA

YÜKSEK LİSANS

LİSANS

DOKTORA ÖĞRENCİ

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ

ARAŞTIRARAK DAİMA İLERİYE

Ar-Ge Ekibimiz, diğer birimlerimizden ve müşterilerimizden gelen tüm istekleri inceler ve gereksinimlere ve ihtiyaçlara göre faaliyet stratejilerini belirleyerek çalışır. Bu stratejiler doğrultusunda aşağıdaki temel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirirler:

  • Altyapı problemlerinin çözümü için Proje Ekipleri tarafından talep edilen teknolojik araştırmalar
  • Potansiyel projeler için Satış ve Destek Ekibi tarafından talep edilen çözümler ve bileşenler hakkında araştırmalar
  • Seçim ve karar süreçlerinde ürün değerlendirmesi ve karşılaştırmalar için müşteri kriterleri araştırmaları
  • Araştırma süreçlerinde elde edilen kriterlere göre bileşen geliştirilmesi

İZLERİMİZİ BIRAKARAK

En iyi liderler, şirketlerinin başarılarının ve yenilikçi yönlerinin altında, çalışanlarının arasındaki en zekilerinin olduğunu çok iyi bilirler. Ekinoks ayrıca, kaliteli bilimsel yayınlardaki katma değeri yüksek Ar-Ge çalışmalarının ve akademik ortaklarla yapılan çalışmaların şirketin yenilikçi yönünü olumlu bir şekilde etkilediğini gayet iyi bilmektedir.

Ar-Ge Ekibimiz, bir yandan şirket içi araştırma faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan da akademik alanladaki araştırmacılarla ortak çalışmalar yürütmektedir. Projelerde olgunlaşma sürecindeki teknolojilerin kullanımı söz konusu olduğunda Ar-Ge Ekibi, Proje Ekiplerini yönlendirebilmek için örnekler hazırlar. Başkalarının araştırmalarına dayanmak yerine, kendi araştırmalarımızı yapmamızın ve sonuçlarını yayınlamamızın, başarımızın anahtar bileşeni olduğunu düşünüyoruz.

Yatırım yaptığımız işleri ve finansmanını daha iyi kavramak, yönetim ekibini ve iş stratejilerini daha derin benimsemek ve genelde önemli kararların alınmasına katkı sağlayan faktörleri daha kişisel bir perspektiften görmek, yaptığımız şirket içi araştırmaların sağladığı önemli yararlar olarak görüyoruz.

Günümüzde mükemmel araştırmalar yapan birçok şirket ve görüşlerine başvurulacak pek çok uzman bulunuyor. Ancak, birincil araştırmanın daima kişisel olması gerektiğine, diğerlerinin görüşlerine başvurmanın ise buna destek olduğuna inanıyoruz.

İNTER. DERGİ MAKALESİ

İNTER. KONFERANS MAKALESİ

İNTER. KONFERANS ÖZETİ

ULUSAL DERGİ MAKALESİ

ULUSAL KONFERANS MAKALESİ

İNTER. KİTAP BÖLÜMÜ

İNTER. KİTAP ELEŞTİRİSİ