KALİTE

MÜKEMMELİYET MERKEZİ OLMAK İÇİN

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimize, iş ve ürün paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımızı ve yükümlülüklerimizi layıkıyla yerine getirebilmek için, aşağıdaki kalite hedeflerini yakalamaya kendimizi adamış durumdayız:


 • Müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ve hatta bu beklentilerin üzerine çıkan ürün, sistem ve hizmetleri zamanında en yüksek kaliyetle sunmak.
 • Müşterilerimizin beklentilerini belirlemek ve anlamak, onların duyumsamalarını ölçmek ve onları en yüksek tatminkarlık seviyesine ulaştırmak için gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak.
 • Tasarım, gerçekleme, test, devreye alma, müşteriye teslim, tedarik ve izleyen tüm süreçlerdeki değer zincirinin işlevsel performansını arttırmak için çalışanlarımızın tüm seviyelerde kesintisiz hizmet vermelerini sağlamak.
 • Çalışanlarımızın, müşterilerimize ve faaliyetlerimize değer katmalarını sağlamak için, sürekli eğitim ve geliştirme aracılığı ile motivasyonlarını ve yeteneklerini arttırmak.
 • Ürünlerimizi ve faaliyetlerimizi tasarımdan işletmeye almaya ve bakım-onarıma kadar tüm süreçleriyle iyileştirmek için paydaşlarımızı ve tedarikçilerimizi güçlendirmek.
 • Sosyal sorumluluk ve şirket ahlakı politikalarımızı faaliyetlerimizde içselleştirmek.
 • Tüm ürünlerimiz, operasyonlarımız, sistemlerimiz ve hizmetlerimizde çevre, sağlık ve güvenlik etkinliğini devamlı iyileştirmek.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Ekinoks çatısı altında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin hedefi; iş sürekliliğini sağlamak, güvenlikle ilgili olarak meydana gelen güvenlik ihlallerinin etkilerinin önlenmesi ve en aza indirilmesiyle, iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye çekmektir.

Üst yönetim tarafından onaylanmış olan Bilgi Güvenliği Politikası'nın amacı:


 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumak,
 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak,
 • Bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak,
 • Yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi güvenliğindeki gerçekte varolan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, Bilgi Güvenliği Yöneticisine rapor etmek ve Bilgi Güvenliği Yöneticisi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Ayrıca;


 • Virüs kontrolü, parolalar ve iş sürekliliği işlemleri Bilgi Güvenliği Politikası'nı destekler.
 • Bilgi Güvenliği Yöneticisi politikanın sürdürülmesinden ve politikanın gerçekleştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmaktan ve yol göstermekten doğrudan sorumludur.
 • Tüm bölüm yöneticileri, kendi iş sahalarına giren bölümlerde politikanın gerçekleştirilmesinden ve personeline bağlılıktan doğrudan sorumludurlar.
 • Politikaya sıkı sıkıya sadık kalmak her personelin sorumluluğudur.