ESS - AIRWARE & WATERWARE

ÜRÜN PAYDAŞI

ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN TEKNOLOJİ

Çevre bilimleri, ekonomi ve sosyo-politik boyuları gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri ile birleştiren Bütünleşik Çevre Yönetimi Bilgi ve Karar Destek Sistemleri konusunda uzmanlaşmış olan EES, dinamik, dağıtık, yüksek çözünürlüklü, lineer olmayan, stokastik vb. özellikleri barındıran gelişmiş simülasyon ve optimizasyon modellerini, veri analizi, CBS ve uzman sistemler çatısı altında birleştiren özel yüksek performanslı çevre yönetim bilgi ve karar destek sistemleri sağlamaktadır.

Bütünleşik çözümler, güncel bilgi kaynaklarının maliyet etkin kullanımı ve kolay erişimi için modüler, dağıtık ve web tabanlı istemci-sunucu mimarisi berındırmaktadır. Çoklu ortam kullanıcı arayüzleri, İnternet ve kurum içi ağ erişimi ve özel araştırma ve geliştirmeden dağıtık ve mobil yapıdaki müşterilere Uygulama Hizmet Sunucu hizmetini İnternet erişimi ile dış kaynak olarak sağlamaya kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.

WATERWARE

WaterWare, su kaynakları yönetimi amaçlı bütünleşik ve model tabanlı bir bilgi ve karar destek sistemidir. WaterWare, EUREKA EU487 Projesinin ve ilgili Araştırma, Teknoloji ve Geliştirme ( ATG) Projelerinin sonuçlarını entegre eder. Sistem, Su Çatısı Direktifi (Water Framework Directive) 2000/60/EC ve benzer ulusal yönetmeliklerin uygulanması amacıyla tasarlanmıştır.

  • Açık, nesne tabanlı istemci-sunucu mimarisi
  • Tamamen web uyumlu ve internet tabanlı
  • Veritabaları, CBS, simülasyon ve optimizayon modelleri ve analitik araçlarla dikişsiz entegrasyon
  • Veri asimilasyonu, tahminleme ve raporlama destekli, gerçek zamanlı veri yönetimi, simülasyon ve lineer olmayan çoklu görev ve çoklu kriterli optimizasyon
  • Kullanımı kolay uygulama çerçevesi
DAHA FAZLASI

AIRWARE

AirWare, yeni nesil model tabanlı, gerçek zamanlı ve web tabanlı, kentsel ve endüstriyel hava kalitesi değerlendirmesi ve yönetimi amaçlı bir bilgi ve karar destek sistemidir. Sistem, Avrupa ve Avrupa Hava Kalitesi Direktifi (European Air Quality Directive) 2008/50/EC (daha önceki 96/62/EC'nin güncellenmiş hali) ve ana kaynak noktaları için 89/29/EEC, çöp yakma fırınları için 89/369/EEC veya çevresel bilgiye halkın erişimi için 90/313/EEC Kardeş Direktifleri (Daughter Directives) gibi yerel yönetmeliklerin gerçeklenmesini destekler.

AirWare aşağıdaki amaçlar için entegre veri yönetimi ve modelleme araçları sağlar:

  • Uygunluk izlemesi, uyarı ve alarmlar üretilmesi ve raporlama
  • Kısa vade tahminleme, ileriye dönük tahminleme, halkla ilişkiler, 3G mobil desteği
  • Senaryo analizi ve kaynak paylaştırma, EIA ve SEA çalışamaları
  • Çok kriterli emisyon kontrol optimizasyonu, politika tasarımı
DAHA FAZLASI